Kezdőlap » Ki lehet pártoló tag

- Szeretsz futni, úszni vagy kerékpározni, de nem találod a kihívásokat?

- Szeretnél amatőr versenyeken indulni, de nem találod a lehetőségeket?

- Szeretnél egy vidám, lelkes amatőr csapat tagja lenni?

Nálunk a helyed!

Segítünk a felkészülésben, tanácsokat adunk, közös edzéseket szervezünk!

Ha nem mersz még vagy nem vagy elég felkészült egyéniben indulni, váltócsapatot szervezünk Neked a hosszabb- rövidebb futóversenyekre vagy akár traitlonversenyekre.

Ki lehet pártoló tag

 
Ha Neked szimpatikus az egyesületünk és szeretnéd támogatni úgy hogy abban aktívan nem vennél részt, válaszd a pártoló tagságot!
Vannak tagok és pártoló tagok. Elõbbieket rendes tagnak is szokás nevezni. (Ami természetesen nem jelenti azt, hogy a pártoló tagok rendetlenek lennének.) A rendes tagok és a pártoló tagok jogai és kötelességei néhány pontban különböznek. Ezek a következõk.

Az Egyesület rendes tagja az lehet, aki elfogadja az Egyesület Alapszabályát, errõl a belépéskor írásban nyilatkozik, és rendszeresen fizeti a - jelenleg havi 500 Ft-os - tagdíjat. 
 
Pártoló tag lehet, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja, erkölcsileg és anyagilag támogatja az Egyesület mûködését, és (még) nem kíván az Egyesület rendes tagjává válni. A pártoló tagok hasonlóan vehetik igénybe az Egyesület szolgáltatásait és vehetnek részt az Egyesület rendezvényein, mint a rendes tagok. Azonban a pártoló tagok a Közgyûlésen csak tanácskozási joggal vehetnek részt, ott nem választhatnak, illetve nem is választhatók, szavazati joguk nincs. A pártoló tagok is kötelesek az Alapszabályban leírtakat betartani, illetve az általuk vállalt támogatást megfizetni. (Jelenleg a legkisebb támogatói hozzájárulás összege igen alacsony, havi 500 Ft, mivel az Egyesület semmiképpen nem szeretne anyagi lehetõségeik alapján szelektálni a potenciális támogatói között. Természetesen nagyobb összegû adományokat is várunk céljaink minõségi megvalósításához.)
Az Egyesület minden tagja (rendes és pártoló tagok is) kötelesek tehát az Egyesület Alapszabályát, határozatait betartani, a tagdíjat, illetve a vállalt támogatást fizetni. Ezen kívül olyan magatartást tanúsítani, amely céljaink megvalósítását nem akadályozza, és az Alabszabályban foglalt erkölcsi normáknak megfelel. Az Egyesületnek megadott személyes adatokban (név, lakcím, vagy értesítési cím) történő változásokat 8 napon belül be kell jelenteni. (Az Egyesület az adatokat nem ellenõrizheti, harmadik személynek tovább nem adhatja, tagjainak mindössze a nevét és lakóhelyét (település neve) hozhatja nyilvánosságra). Praktikusan az Egysület fõ kommunikációs eszköze az Internet és az e-mail.
Mi jelent ez a gyakorlatban? Az alkalmilag csatlakozó szimpatizánsok számára praktikusabb a pártoló tagság lehetõségét választani.
Azon kedves érdeklõdõk azonban, akik szeretnének elmélyedni az Egyesület munkájában, folyamatosan részt vennének programjaink megszervezésében, döntsenek bátran a rendes tagság mellett. Természetesen a pártoló tagok bármikor rendes taggá válhatnak és az ellenkezõje is megoldható.